Hållbarhet

Vi som företag har ett stort ansvar att vara ett föredömme för social hållbarhet, miljöarbete och ekonomisk hållbarhet. 

Hur gör vi?

1.


Social hållbarhet Mellansveriges Husbyggnation AB arbetar hårt för en god arbetsmiljö. Vi arbetar konstant med  uppföljande samtal med våra medarbetare för att hålla oss á jour med våra medarbetares önskemål. 

Vi är nogranna med att enbart inhandla material från leverantrörer som kan garantera goda arbetsförhållanden för sin personal.

2.


Miljö

Vår direkta påverkan på den yttre miljön består av: förbrukning av naturresurser, energiförbrukning samt restprodukter från vår byggverksamhet och kontor. Genom att aktivt arbeta med källsortering och avfallshantering återvinner vi större delen av våra restprodukter.

Inom teknisk och ekonomisk rimlighet arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete och att utveckla medarbetarnas miljömedvetenhet.

Vi arbetar för att bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan.

3.


Ekonomisk hållbarhet

För företag är lönsamheten viktig och en förutsättning för överlevnad. Det handlar bland annat om att vi på sikt ska kunna växa, och skapa mer arbetstillfällen.


Vi strävar efter att arbetet vi gör ur en miljömässig och social aspekt ska gå hand i hand med företagets lönsamhet.